Nieuw warenhuis geleid door studenten

AMERSFOORT MBO Amersfoort heeft groen licht gekregen voor een nieuw onderwijsbedrijf: een warenhuis. Dit warenhuis wordt gerund door studenten, onder begeleiding van vakdocenten en instructeurs. In het warenhuis worden nieuwe en gebruikte producten verkocht; zowel in de winkel als online. Er is ook ruimte voor shop-in-shops, reparaties en voor kleine ondernemers met zelfgemaakt artikelen. De studenten van de Entree-opleidingen (niveau 1 in het mbo) gaan op alle delen van het ondernemerschap actief aan de slag hiervoor.

Het nieuwe warenhuis sluit naadloos aan bij de onderwijsfilosofie van MBO Amersfoort: studenten opleiden voor een beroep in de echte praktijk. Met dit nieuwe onderwijsbedrijf krijgt de stad Amersfoort een bijzonder bedrijf erbij waar aan oude materialen een nieuwe -en meer duurzame- bestemming wordt gegeven (upcycling). Deze week is bekend geworden dat het Ministerie van OCW subsidie heeft toegekend aan dit project. De helft wordt gefinancierd door regionale partijen.

Frits van Dasselaar, directeur Entree-opleidingen bij MBO Amersfoort: ,,Wij zijn ongelofelijk blij dat we deze subsidie hebben gekregen. Hierdoor krijgen wij een unieke kans om voor deze bijzondere groep studenten een inspirerende leeromgeving te creëren. Omdat we het samen met partners uit de regio vorm gaan geven, geloven we er in dat ook dit onderwijsbedrijf een succes wordt."

In het nieuw te starten onderwijsbedrijf gaan jongeren met een achterstand tot de arbeidsmarkt werken aan een beter toekomstperspectief. Het geeft hen de mogelijkheid relevante werkervaring op te doen binnen het onderwijs, maar buiten het klaslokaal. Studenten van de Entree-opleidingen krijgen hiermee de mogelijkheid om ervaring op te doen in buitenschoolse praktijk (BSP). Dit is van groot belang voor deze kwetsbare groep studenten, omdat zij nog geen diploma hebben gehaald in het voortgezet onderwijs. Door deze ervaring kunnen ze sneller en gemakkelijker doorstromen naar werk of naar een vervolgopleiding op niveau 2 in het mbo.

Partners in dit project zijn gemeente Amersfoort, Blinct, Boon en Schrijver en MBO Amersfoort. Uiteraard zijn ook het praktijkonderwijs (PRO) en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) uit de regio Amersfoort aangehaakt bij dit project. Samen met deze partijen heeft MBO Amersfoort een doorlopende leerlijn ontwikkeld naar de Entree-opleidingen. Momenteel wordt nog druk gezocht naar een geschikte locatie voor de realisatie van dit warenhuis.