• Bart Belterman/BDU Media

Nieuwe eigenaar gezocht voor 152 monumentale panden

AMERSFOORT Stadsherstel Midden-Nederland is op zoek naar een nieuwe eigenaar. Een kans voor investeerders in monumentaal erfgoed om eigenaar te worden van een portefeuille met 152 monumenten in het midden van het land. Potentiële kopers kunnen zich vanaf vandaag melden op zorgvoor152monumenten.nl

Vanaf 1971 zet Stadsherstel Midden-Nederland (en de voorlopers daarvan) zich in voor het behoud van cultureel erfgoed door verwerving, restauratie en exploitatie. De portefeuille bestaat op dit moment uit 152 (rijks-)monumenten in Amersfoort en Utrecht met in totaal 530 verhuurbare eenheden. De portefeuille omvat een paar iconische objecten waaronder een bolwerk, een landhuis, diverse hofjes, een synagoge en het geboortehuis van Piet Mondriaan. Stadsherstel Midden-Nederland heeft twee woningcorporaties als aandeelhouder: de Alliantie en Mitros. Omdat monumenten een andere aanpak nodig hebben dan de 'gewone' gebouwen van een corporatie, hebben beide corporaties het beheer van een deel van hun monumenten uit handen gegeven aan Stadsherstel Midden-Nederland.

Mitros en de Alliantie hebben besloten om Stadsherstel Midden-Nederland (inclusief de volledige monumentenportefeuille) over te dragen aan een nieuwe eigenaar: ,,Het beheren van monumenten is een specialisme en een kostbare zaak, en volgens de woningwet geen kerntaak meer voor corporaties. Het geld dat nodig is om deze monumenten goed te blijven onderhouden, moet niet worden opgebracht door onze huurders met lage inkomens. Daarbij vinden wij het uiteraard wel belangrijk dat de huidige huurders in de monumenten kunnen blijven wonen of werken. Ook moeten de historische panden met zorg bewaard blijven voor toekomstige generaties. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat er een nieuwe eigenaar wordt gevonden aan wie wij de zorg voor huurders en monumenten met een gerust hart kunnen overlaten en waarbij ook voldoende aandacht wordt gegeven aan het leefmilieu van de binnenstad."

De portefeuille en de kennisorganisatie met vijf medewerkers wordt ter overname aangeboden. Bij voorkeur aan een partij met kennis en ervaring van het beheer en exploitatie van (Rijks-) monumenten, met een aantoonbaar hart voor cultureel erfgoed en de wens om de portefeuille in stand te willen houden. Bob van Ree, directeur Stadsherstel Midden-Nederland NV: ,,De lange termijn visie van de toekomstige koper op het beheer en exploitatie van de portefeuille is minstens zo belangrijk als het overnamebedrag. Huurders zijn eerder dit jaar geïnformeerd over de voorgenomen verkoop. Voor hen zal er in principe weinig veranderen, de bestaande huurcontracten worden gerespecteerd en lopen gewoon door."

De verkoop van Stadsherstel wordt begeleid door Deloitte Real Estate and Partnerships. Potentiële kopers kunnen hun interesse kenbaar maken via de website zorgvoor152monumenten.nl. Naar verwachting start het verkoopproces eind september