• Robin van Lonkhuijsen

Ouderen profiteren nauwelijks van daling WW-uitkeringen in regio

AMERSFOORT Het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de eerste vier maanden van 2016 is in provincie Utrecht kleiner dan het aantal in dezelfde periode in 2015. Er werden door UWV in de eerste vier maanden van dit jaar 1.800 WW-uitkeringen minder verstrekt. In de regio Amersfoort 630 uitkeringen minder en in de regio Midden-Utrecht 1.100 minder.

Het aantal lopende WW-uitkeringen was eind april 2016 ook gedaald. Ruim een derde van de lopende WW-uitkeringen gaat naar ouderen. De arbeidsmarktpositie van ouderen is nog relatief ongunstig. Dit komt omdat zij nog te weinig profiteren van toename van het aantal beschikbare vacatures. Relaties en spontane sollicitaties zijn belangrijke aannamekanalen voor ouderen.

In de regio Amersfoort bedraagt het aantal lopende uitkeringen 7.800 in april 2016 en in de regio Midden-Utrecht zijn 19.500 WW-uitkeringen. Een maand eerder waren het er respectievelijk 7.800 en 19.700. Nederland als geheel telt in april 460.500 lopende WW-uitkeringen. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bedraagt 4,5 procent voor de regio Amersfoort, voor Midden-Utrecht 4,3 procent en 5,2 procent voor Nederland. Hieruit blijkt dat de situatie in de Utrechtse regio's relatief gunstig is.

De samenstelling van de nieuwe WW-uitkeringen en de lopende WW-uitkeringen laten opvallende verschillen zien. Jongeren tot 25 jaar en mensen tussen de 25 en 55 jaar nemen een groter deel van de nieuwe WW-uitkeringen voor hun rekening dan bij de lopende WW-uitkeringen. Bij ouderen is het juist andersom. Het relatief hogere aandeel 50-plussers in de lopende WW-uitkeringen wijst erop dat 55-plussers minder profiteren van de toename van het aantal vacatures.

Uit recent landelijk onderzoek in opdracht van UWV blijkt dat de arbeidsmarktpositie van ouderen relatief ongunstig is. Van alle vervulde vacatures wordt slechts 3 procent door 55-plussers ingevuld, terwijl het aantal jongeren tot 25 jaar dat wordt aangenomen ruim tien keer zo groot is. Bij bijna de helft van de vacatures die door ouderen zijn ingevuld blijkt dit via relaties en spontane (open) sollicitaties te zijn gegaan. 50-plussers kunnen hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten door vaker via internet en sociale media naar werk te zoeken. Uit het onderzoek blijkt immers ook dat werkgevers steeds vaker via deze wervingskanalen naar personeel zoeken. Transportpersoneel en sociaal maatschappelijk personeel zijn beroepsgroepen waarin 55-plussers meer kans hebben om aan het werk te raken. Jongeren gaan vaak aan de slag in de detailhandel of horeca.

Omdat ouderen minder gemakkelijk opnieuw werk vinden, organiseert UWV voor de oudere werkzoekenden onder andere netwerk-bijeenkomsten en inspiratiedagen. Ook wordt samengewerkt met MKB Nederland bij de campagne Open voor 50-plus. De uitzendbranche heeft zich deze maand bij deze campagne aangesloten en gaat nog vaker 50-plussers aan werkgevers aanbieden.