• Siese Veenstra

Relatief weinig ongebruikte 'winkelvloer' in Amersfoort

AMERSFOORT Eind vorig jaar werd acht procent van de winkelvloeroppervlakte in Nederland niet gebruikt, tegenover slechts vijf procent in Amersfoort. Hoewel de leegstand de afgelopen twee jaar flink daalde, is deze nog altijd hoger dan in crisisjaar 2008. Dat blijkt uit recent gepubliceerde cijfers van Locatus en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), die LocalFocus heeft opgevraagd.

In Amersfoort is de leegstand 5 procent van het totaal aan beschikbare winkelvloeroppervlakte (zie figuur onder). Vooral sinds 2014 nam dat flink toe tot 9,8 procent op het hoogtepunt in 2017, maar de daling die daarna werd ingezet was fors. Afgezet tegen vergelijkbare gemeenten (qua inwonertal in één verstedelijkte kern) als Arnhem, Enschede en Den Bosch doet Amersfoort het goed. Alleen in Den Bosch is de leegstand lager, maar die gemeente heeft altijd flink onder het landelijk gemiddelde gezeten. 

MIDDELGROTE STEDEN In totaal telde Nederland vorig jaar 2,4 miljoen vierkante meter aan leegstaande winkelvloer. De leegstand concentreert zich voor een deel in krimpgebieden zoals in Noord-Limburg en delen van Friesland en Groningen, al fluctueert de leegstand sterk per gemeente. In ruim twee op de drie gemeenten was de leegstand in 2018 groter dan tien jaar eerder in 2009.

Uit cijfers van retailonderzoeksbureau Locatus blijkt dat de leegstand relatief het grootst is in 'hoofdwinkelgebieden' in middelgrote steden. Dit zijn stadscentra waar tussen de 200 en 400 winkels te vinden zijn, zoals bijvoorbeeld Bussum of Delft. Ook in de centra van grote dorpen zijn relatief veel winkelmeters ongebruikt. Met de binnensteden van grote steden gaat het daarentegen aanzienlijk beter.

KAALSLAG De afgelopen jaren was er sprake van een heuse kaalslag in de Nederlandse winkelstraat. In 2015 en 2016 gingen (straat)beeldbepalende ketens als V&D, Miss Etam, Schoenenreus, House of Shoes en MS Mode op de fles. Als gevolg daarvan bereikte het leegstandpercentage in 2016 met ruim tien procent het hoogste niveau in jaren. Sindsdien daalt de leegstand weer, met name omdat een deel van de winkelpanden van de eerder genoemde ketens weer weer wordt gebruikt.

Voor de cijfers is gekeken naar het aantal vierkante meter aan winkelvloer dat niet wordt gebruikt, tegenover het totale winkeloppervlak in een bepaalde gemeente. Het gaat dus niet om het percentage leegstaande winkels, maar om net percentage leegstaand oppervlak.

Bekijk de interactieve figuur hieronder voor meer cijfers.