• Piroschka van de Wouw / ANP

Speciaal onderwijsscholen fuseren in nieuw scholencomplex Vosheuvel

AMERSFOORT De vier scholen voor speciaal onderwijs in scholencomplex de Vosheuvel worden vanaf 1 maart samengevoegd tot twee nieuwe scholen. De afdelingen voor speciaal onderwijs van de Dr. A. van Voorthuysenschool en de Koningin Emmaschool gaan samen verder als De Klimboom. De afdelingen voor voortgezet speciaal onderwijs van diezelfde scholen gaan verder onder de naam Beekdal VSO.

Per 1 maart verhuizen de leerlingen tevens terug naar de Vosheuvel in Amersfoort, nadat zij twee jaar les hebben gehad in een tijdelijk onderkomen in Leusden. In die periode is het oude schoolgebouw op de Vosheuvel gesloopt en is er een nieuw pand neergezet, waarin beide scholen gehuisvest zullen zijn. Op 5 en 6 maart hebben de kinderen van de twee scholen hun eerste lesdag in het nieuwe gebouw.

DRIE STICHTINGEN De samenvoeging van de scholen komt voort uit de wens van de drie betrokken stichtingen om de krachten te bundelen. De Koningin Emmaschool was aangesloten bij PCOU/Willibrord, de protestants-christelijke scholenkoepel in Utrecht. Die draagt de school nu over aan het Amersfoortse Meerkring, stichting voor openbaar primair onderwijs, en 's Heeren Loo Onderwijs. De Klimboom zal vallen onder Meerkring, Beekdal VSO wordt onderdeel van 's Heeren Loo Onderwijs.

Met de samenvoeging wordt de toch al verregaande samenwerking geconcretiseerd. Willem Kuijpers, voorzitter College van Bestuur Stichting Meerkring, over De Klimboom: ,,Door als één school verder te gaan, werken we nog beter samen aan goed onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen. Tevens is hierdoor aansluiting bij de andere Meerkringscholen voor gericht onderwijs nog vanzelfsprekender. Ook kunnen we de samenwerking met 's Heeren Loo Onderwijs intensiveren."

Ook Gerard van Egmond, bestuursmanager 's Heeren Loo Onderwijs, is blij met de nieuwe structuur. ,,Het samenvoegen van de twee vso-afdelingen geeft ons de mogelijkheid te investeren in en antwoord te geven op de specifieke vragen die onze leerlingen stellen om hun plaats in de maatschappij volwaardig te kunnen innemen. Daarnaast biedt het gebouw ons ruimte om de al aanwezige samenwerking met Meerkring verder uit te bouwen."

Volgens Marc Mittelmeijer, bestuurder PCOU/Willibrord, is de overdracht van de Koningin Emmaschool de juiste stap: ,,Wij willen voor alle leerlingen in de regio Amersfoort mogelijkheden blijven bieden thuis nabij onderwijs te krijgen en in samenwerking met regulier onderwijs kinderen maximale ontwikkelkansen te geven. Het is dan passend dat wij als schoolbestuur uit Utrecht de verantwoordelijkheid overdragen aan de schoolbesturen in Amersfoort."