• Schipper Bosch

Stedenbouwkundig plan Laan van Duurzaamheid gepresenteerd

AMERSFOORT Schipper Bosch en gemeente Amersfoort hebben maandag tijdens een buurtbijeenkomst de uitwerking gepresenteerd van het planconcept voor het terrein aan de Laan van Duurzaamheid en Rondweg Noord in Amersfoort.

De inloopmiddag, die het vervolg was op de bijeenkomst in februari en het daar gepresenteerde planconcept, gaf de buurtbewoners de kans om als eerste het stedenbouwkundig plan in te zien. Mede naar aanleiding van de reacties op het planconcept is dit plan verder geoptimaliseerd tot een definitief stedenbouwkundig plan. De uitgangspunten zijn echter onveranderd; het plan bestaat uit eengezinswoningen, appartementen en een onbemand tankstation aan de Rondweg Noord. Daarnaast is dertig procent aan sociale huurwoningen opgenomen in het plan, waarmee wordt bijgedragen aan de sociale woningbouwopgave van gemeente Amersfoort.

DUURZAAMHEID ,,Bij het aanscherpen van het plan stonden duurzaamheid en de kwaliteit van wonen voorop", aldus Edwin de Roos van Schipper Bosch. ,,We hebben op meerdere gebieden een duurzamer plan kunnen maken door kritisch te kijken naar het planconcept. Zo combineren we een flexibel te gebruiken woning met een kwalitatieve openbare ruimte. Hierdoor wordt de diversiteit en het woonplezier voor toekomstige bewoners vergroot. In het stedenbouwkundig plan is daarnaast veel aandacht voor groen, veilige woonstraten en duurzaamheid. Er wordt onder andere met een zongerichte verkaveling geanticipeerd op het gebruik van zonne-energie. Het realiseren van onze doelstelling 'een gasloze wijk te maken' komt hierdoor een stap dichterbij."

PROCEDURE Het ontwerp van de woningen en het openbaar gebied is inmiddels gestart. Schipper Bosch verwacht in het voorjaar van 2018 de eerste definitieve ontwerpen te kunnen presenteren. Om deze plannen werkelijkheid te kunnen laten worden is echter een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Op dit moment heeft het braakliggende terrein namelijk de bestemming bedrijventerrein. Afhankelijk van het verloop van deze bestemmingsplanprocedure verwacht Schipper Bosch medio 2018 te kunnen starten met de bouw.