Winkelcentrum Emiclaer krijgt vijfde ster Keurmerk Veilig Ondernemen

EMICLAER Winkelcentrum Emiclaer heeft haar vijfde ster in het Keurmerk Veilig Ondernemen behaald. De ondernemers, eigenaar Corio, beveiliging, politie, brandweer en gemeente zetten zich al jaren actief in voor een veilig klimaat in en rond het winkelcentrum.

Tijdens een drukbezochte bijeenkomst van de winkeliers van Emiclaer over preventie van winkeldiefstal reikte burgemeester Lucas Bolsius de ster uit aan leden van de werkgroep KVO voor deze bijzondere prestatie. Slechts een paar winkelcentra in Nederland hebben vijf sterren.

KVO is een Keurmerk voor Veilig Ondernemen. Binnen het KVO worden de veiligheidsproblemen onderzocht en daarop maken ondernemers, gemeente, politie en brandweer samen afspraken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. Het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en veiligheid) begeleidt dit proces. Met maatregelen zoals een betere openbare verlichting, georganiseerd toezicht, en brandpreventie wordt een veilig en schoon winkelgebied nagestreefd. Dat is prettig voor het winkelend publiek en de bewoners van het winkelcentrum Emiclaer, maar ook een signaal aan mensen met minder goede bedoelingen.

Binnen het keurmerk voor veilig ondernemen zijn in totaal vijf sterren te behalen. Er zijn drie basissterren en bij continuering en het blijven verbeteren en stellen van doelen kunnen volgende sterren behaald worden.