• Op het terrein van Zwembad Liendert komen woningen.

    Gemeente Amersfoort

Zorgen over plannen voor torenflats in Liendert

AMERSFOORT Amersfoorters maken zich zorgen over plannen voor hoogbouw in hun directe omgeving. Omwonenden vrezen verkeersdrukte, onveilige situaties en het verdwijnen van groene plekken, terwijl ook het uitzicht vanuit hun woning er niet op vooruit zal gaan.

Jeroen de Valk

Eerder deze maand lieten buurtbewoners met flyers van zich horen over plannen voor hoogbouw op het voormalige manegeterrein aan de Leusderweg. Onlangs werd ook het burgerinitiatief 'Bezorgd Liendert' gevormd, om actie te ondernemen tegen hoogbouw op het terrein waar zich tot april dit jaar Zwembad Liendert bevond. Op de plek ervan - en de omliggende sportvelden - zouden woontorens komen die tot zo'n twaalf verdiepingen boven de wijk uit  rijzen.

De gemeente wil graag 'de hoogte in', aangezien er nou eenmaal een tekort is aan woningen in allerlei prijsklassen. De woningbouw binnen het historische centrum is aan beperkingen gebonden - hoogbouw is hier uit den boze - en de gemeente kent veel groene zones die ongerept dienen te blijven. Dan lijkt hoogbouw een uitkomst; al die woningen moeten toch érgens komen.

PROCESKOSTEN 'Bezorgd Liendert' bestaat uit bewoners van de Parelhoenstraat, de Korhoenstraat en de Liendertsedreef. Ze constateren in een schrijven aan de Amersfoortse politiek dat er bij de verkeersplanning is uitgegaan van een 'reguliere woonwijk'. Dat is dit deel van Liendert echter niet aangezien er dagelijks zo'n 850 scholieren door de straten rijden, terwijl er ook geregeld verkeer is van en naar de sportvelden en een moskee.

Bovendien zijn de wegen smal en de kruisingen en bochten onoverzichtelijk; onder meer op de Parelhoenstraat ter hoogte van 't Hooghe Landt-college.

De financiële prognose zou ook tekortschieten omdat hierin geen rekening zou worden gehouden met eventuele proceskosten, die aardig kunnen oplopen als omwonenden de zaak voor de rechter brengen. Voorts moeten sportfaciliteiten, wegen en rioleringen ingrijpend worden aangepast.

De initiatiefnemers van Bezorgd Liendert zeggen dat ze 'nog niet zijn gehoord' over de ambitieuze bouwplannen. Ze hopen dus spoedig in gesprek te kunnen treden met de politiek en andere verantwoordelijke partijen. In de komende maanden wil de actiegroep 'alles op alles zetten om de ingeslagen koers te laten wijzigen, zodat ervoor wordt gekozen om een in de wijk passend woonaanbod te realiseren'. Met 'passend woonaanbod' bedoelt de actiegroep: minder woningen en vooral geen hoogbouw.