• Marijke Jongerman (SP)

    Gemeente Amersfoort

Zorgkosten nemen toe, SP pleit voor 'gemeentelijk thuiszorgbedrijf'

AMERSFOORT Wordt Amersfoort steeds zieker? Het lijkt er wel op. De kosten in de zorgsector stijgen elk jaar. De oorzaak daarvan is vooral: meer toeloop. Meer en meer mensen doen een beroep op zorgverleners. Er moet dus worden bezuinigd maar hóe, dat weet nog niemand.

Jeroen de Valk

Dit werd duidelijk bij een oriënterende ronde in het stadhuis. Voordat de besluiten worden genomen, komt er in oktober nóg zo'n ronde. Want er zijn nog veel vaagheden.

Bij een presentatie over de zorgkosten werden wel vermoedens uitgesproken over die enorme toeloop naar zorgverleners. Enkele suggesties: ouderen worden steeds ouder. Mensen weten sneller de zorgverleners te vinden en worden ook sneller geholpen.

AUTISME Kinderen hebben veelal veeleisende ouders, die alleen de 'beste' zorg voor hun kroost willen. Jongeren met autisme of 'LVB' - een Lichte Verstandelijke Beperking - worden eerder gesignaleerd en langer begeleid, in de hoop op een verdere ontwikkeling.

De gemeenteraad was bereid mee te denken over mogelijkheden tot bezuinigen. Daarbij mocht echter niet de kwaliteit van de zorg in het geding komen.

Enkele cijfers. De gemeente heeft dit jaar een tekort van acht miljoen op dit gebied. Het aantal volwassen cliënten via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning nam toe van 1500 in 2016 tot 1900, vorig jaar. Het aantal WMO-cliënten in de jeugdzorg ging van 4000 naar 4700.  

GEMEENTELIJK ZORGBEDRIJF Marijke Jongerman, fractievoorzitter van de SP, zal bij een volgend overleg met een ambitieus plan komen. Volgens de fractie kan de thuiszorg goedkoper en vooral socialer worden als die niet meer aan 'de vrije markt' wordt overgelaten. Er zou daarom één 'gemeentelijk thuiszorgbedrijf' moeten komen, onder de hoede van het college van b & w. Dat bedrijf zou enkele kostbare managers en dure kantoren overbodig maken.

Nu een extern onderzoek wordt voorbereid naar mogelijkheden om te bezuinigingen, ziet Jongerman gaarne dat daarbij ook de SP-plannen in overweging worden genomen.

De fractievoorzitter constateert dat Amersfoort volgend jaar 8,8 miljoen aan huishoudelijke hulp zal uitgeven. Zeker één miljoen daarvan moet nu al uit een reservepot worden bijgepast.

OVERHEAD De thuiszorg is in handen van commerciële bedrijven, hetgeen in de papieren loopt. ,,Het organiseren van aanbestedingen en het bijhouden van alle administratie kost gemeenten veel geld.'' Volgens Jongerman wordt hieraan achttien procent van het zorggeld besteed. Vervolgens besteden de uitverkoren bedrijven 22 procent aan overhead - denk aan gebouwen en directies - waarna nog zestig procent overblijft voor de mensen op de werkvloer.

Drieënhalf miljoen gaat dus níet naar de werkvloer; een bedrag dat drastisch omlaag kan door een gemeentelijk thuiszorgbedrijf op te richten. ,,Dat betekent: minder gebouwen, minder directies en ook een besparing op aanbestedingskosten.''

Jongerman zei tegen deze krant dat dit plan niet alleen geld oplevert, maar ook de kwaliteit van de zorg kan verbeteren. ,,Door de zorg zelf in handen te nemen, krijgen we meer invloed op de uitvoering. Ook hebben we dan geen last meer van bedrijven die failliet gaan en beunhazen in de zorg die snel een bedrijf oprichten en intekenen op een aanbesteding.''